רשימת הבדיקות לסוף שנה: שכירים, עצמאים, מעסיקים

כן, שוב אנחנו מתקרבים ל-31 בדצמבר, וזה אומר שצריך לרענן את רשימת המשימות והבדיקות שיש לבצע, כדי לסגור את השנה כמו שצריך, תוך מיצוי כל הזכויות, ובהתאם לחוק, בכל הקשור לתוכניות פנסיה וחיסכון.

איור צ'ק-ליסט – משימות סוף שנה לשכירים, עצמאים ומעסיקים
תוכניות המזכות בהטבות מס:
תוכניות פנסיה: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.
תוכניות חיסכון: קרנות השתלמות קופות גמל להשקעה, קופות גמל תיקון 190.

כולם

 • האם כל ההפקדות לתוכניות הפנסיה בוצעו (לשכירים – כולל הפקדות מעסיק)?
 • האם יש התאמה בין ההפקדות להכנסה?
 • האם הסכום המצטבר הינו מדויק ותואם את החישובים השנתיים והרב שנתיים?
 • מהן היתרות העומדות לזכותכם למשיכה ולקצבה במועד הפרישה בעתיד?
 • האם מיציתם את כל הטבות המס המגיעות לכם עבור הפקדותיכם?
 • האם סכומי ההפקדות והיתרות תואמים את השינויים שחלו בחייכם במהלך השנה – בקריירה, בשכר, בסטטוס האישי?
 • האם הפרטים האישיים שלכם נכונים ועדכניים?

שכירים

שיעורי ההפקדות לתוכניות פנסיה: לפחות 18.5% מהשכר ברוטו. הפקדות על חשבון השכיר: 6%, הפקדות על חשבון המעסיק: 12.5%. הפקדות המעסיק מחלקות לתגמולים 6.5% ולפיצויים 6%.

 • זיכוי מס: 35%.

עצמאים

 • שיעורי ההפקדות לתוכניות פנסיה: 4.45% מההכנסה השנתית עד מחצית מהשכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% על חלק ההכנסה שבין מחצית השכר הממוצע ועד לשיעור המלא של השכר הממוצע במשק.
 • הטבות מס: זיכוי 35%, ניכוי בהתאם לגובה המס השולי.
 • מיצוי זכאות למענקי 'קורונה' לעצמאים.

מעסיקים

 • בדיקת ההפקדות לתוכניות פנסיה ותוכניות הביטוח של כל העובדים.
 • מיצוי זכאות למענקי 'קורונה' לבעלי עסקים.
 • דו"חות חשבונאיים (יש להתייעץ עם רואה החשבון).

צוות מ. טיקוצקי ערוך לשירותכם בייעוץ ובסיוע מקצועי בנושא הפקדות, תכנון מס ומיצוי זכויות.
אל תחכו לרגע האחרון, בואו נסגור את השנה יחד באופן מיטבי.