ביטוח בית משותף – הוועד רוכש, הדיירים מוגנים

ביטוח בית משותף (ביטוח ועד בית) מגן על הרכוש המשותף, על הדיירים וגם על חברי הוועד. עכשיו יותר מתמיד, חשוב להכיר את הכיסויים

שני בניני מגורים קרסו לאחרונה, אתרי החדשות מפרסמים נתונים על בתים נוספים שמועדים לקריסה, והגורמים האחראים מדברים על אלפי בתים בישראל בסכנת התמוטטות.

לוועדי בתים יש כעת אחריות רבה בכל הנוגע למצב הביטוחי של הבניין ושל הדירות. כדאי לבדוק האם כל הדיירים מבוטחים בביטוח מבנה, האם הדיירים מודעים לקיומו ולחשיבותו של כיסוי סכום נוסף (ערך קרקע), וכמובן – לוודא שוועד הבית רכש ביטוח בית משותף.

ביטוח בית משותף  – 3 כיסויים בסיסיים

פוליסת הבסיס בביטוח בית משותף כוללת שלושה כיסויים שמשלימים מעטפת ביטוחית:

  • ביטוח מבנה – לכיסוי נזקים שנגרמו לרכוש משותף כגון מעליות, גרמי מדרגות, לובי, שערי חניון וכד'. הכיסוי כולל נזקי אש, נזקי סערה, פגיעות כלי רכב, נזקי מים למעלית, נזקי צנרת, רעידת אדמה, פגעי זדון, גניבה, פריצה ועוד.
  • ביטוח צד ג' – כיסוי לנזקי גוף ורכוש שנגרמו במרחב הציבורי של הבניין לדיירי הבניין ולאורחים.
  • ביטוח חבות מעבידים – כיסוי לנזקי גוף ונפש שנגרמו לעובדים ולנותני שירותים, כגון עובדי ניקיון, עובדי גינון וכד'.

כיסויים אלה נרכשים בשם הוועד אך מגינים על הדיירים, שכן בהעדר הביטוח ההוצאות המכוסות יחולו על הדיירים.

ביטוח בית משותף – תוספות אפשריות

כמו ביטוחים רבים גם ביטוח בית משותף הוא מודולרי וניתן להוסיף לו הרחבות שונות בהתאם לצורך. הכירו את ההרחבות הזמינות:

  • חניון תת קרקעי (כולל חניון רובוטי)
  • בריכת שחייה
  • חדר כושר
  • חדר אירועים

ביטוח אחריות אישית לחברי הוועד

חברי ועד הבית עלולים להיות חשופים לתביעות אישיות בגין פעילותם בוועד. למעשה, כל תביעת צד ג' יכולה להיות גם אישית כנגד אחד או יותר מחברי הוועד.
ניתן להגן על חברי הוועד מפני תביעות כאלה באמצעות הרחבת 'כיסוי אחריות אישית' במסגרת פוליסת ביטוח בית משותף.

ביטוח עבודות קבלניות לפרויקטים

מעת לעת הוועד מנהל פרויקטים שונים במרחב המשותף – שיפוץ, תוספות, הרחבות וכיוצ"ב.
בכל הפרויקט כזה מומלץ לכלול פוליסת ביטוח עבודות קבלניות למשך תקופת הפרויקט.

צוות סוכנות מ. טיקוצקי מתמחה בפתרונות ביטוח לוועדי בתים, וערוך לספק גם לוועד הבית את הייעוץ המקצועי ואת הכיסויים המתאימים.